Начало > Новини > Съдържание
Класификация на офис столове
- Aug 14, 2018 -

От материал състав, могат да бъдат разделени на: кожени офис столове, Пу кожа офис столове, плат офис столове, окото офис столове, пластмасови офис столове.

От типа употреба, могат да бъдат разделени на: Boss председател, работен стол, стол служител, изпълнителен председател, председател на конференцията, заседание стол, ергономичен стол.

От използването на ситуацията се намират главно офиси, офиси за открити служители, конферентни зали, читални, библиотечни стаи, учебни зали, лаборатории, кабинети за персонала, столове за персонала и т.н.


Related Products